Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 2

Annales

Anali za istrske in mediteranske študije

Annali di Studi istriani e mediterranei

Annals for Istrian and mediterranean Studies

Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 2

Glavni urednik: Darko Darovec

Kraj izida: Koper

Leto izida: 2014

 

Pavel Jamnik, Matija Turk, Bruno Blažina:
Jama Luknja v skali pri Razdrtem. Revizija dosedanjih objav o najdišču in časovna umestitev arheoloških najdb
Caverna Luknja v skali di Razdrto. Revisione dei dati finora pubblicati in relazione al sito archeologico e la collocazione temporale dei reperti archeologici
The Luknja v skali cave near Razdrto. A revision of the existing publications about the site and a chronological classification of the archaeological find

Ines Beguš:
Portulanske karte in atlasi majorške šole: upodobitve Sredozemlja in Jadrana v 16. stoletju
Carte e atlanti maiorchini in forma di portolano: rappresentazioni del Mediterraneo e dell‘Atlantico nel XVI secolo
Portolan Charts and Atlases of the Majorcan School: The Representation of the Mediterranean and Adriatic Sea in the 16th Century

Ante Blaće:
Eastern Adriatic Forts in Vincenzo Maria Coronelli’s Isolario Mari, Golfi, Isole, Spiaggie, Porti, Citta …
Le fortezze dell’ Adriatico orientale nell’ isolario Mari, Golfi, Isole, Spiaggie, Porti, Citta … di Vincenzo Maria Coronelli
Vzhodno jadranske utrdbe v izolariju Vincenza Marie Coronellija Mari, Golfi, Isole, Spiaggie, Porti, Citta …

Renata Novak Klemenčič:
Rekonstrukcija fasade Kneževega dvora v Dubrovniku v času prenove Onofria di Giordano della Cava
Ricostruzione della facciata occidentale del Palazzo dei Rettori ai tempi di Onofrio di Giordano della Cava
Reconstruction of the Façade of the Rector’s Palace in Dubrovnik during the Works of Onofrio di Giordano della Cava

Monika Govekar-Okoliš:
Secondary School Legislation in Austria (1849-1914) and its Effects on Efforts to Establish the Slovene Language in Grammar Schools in the Primorska Region
L’influsso della legislazione austriaca nel campo delle scuole secondarie (1849–1914) sull’impegno per l’affermazione della lingua slovena nei ginnasi del Litorale
Avstrijska srednješolska zakonodaja (1849–1914) in njen vpliv na prizadevanja za slovenski jezik v gimnazijah na Primorskem

Moira Irina Cavaion:
Testing Feasibility of Cross Border Contacts within Primary Neighbouring Languages Classroom
Realizzabilità dei contatti transfrontalieri nell’insegnamento delle lingue di confine nelle scuole d’istruzione primaria
Izvedljivost čezmejnega povezovanja pri poučevanju sosedskega jezika v osnovnih šolah

Jožica Škofic:
Zasnova vseslovenskega slovarja narečnih hišnih in ledinskih imen
Impostazione del dizionario sloveno dei nomi familiari dialettali e dei toponimi dialettali
Project of Slovene Dictionary of Dialect Micro-Toponyms and House Names

Maja Bitenc:
Stališča gimnazijcev do slovenskih jezikovnih zvrsti: Raziskava s tehniko prikritih dvojic
Grammar school students’ attitudes to Slovene language varieties: Research with the matched-guise technique
Attitudini degli studenti di liceo classico ai vari linguaggi Sloveni: Ricerca con la tecnica del matched-guise

Maja Bitenc:
Tehnika prikritih dvojic: Primerjava in kritično ovrednotenje dveh poskusov
The matched-guise technique: Comparison and critical evaluation of two experiments
La tecnica di matched-guise: Comparazione e valutazione critica dei due esperimenti

Danila Zuljan Kumar:
Podredne stavčne strukture v nadiškem in briškem narečju
Le proposizioni subordinate nei dialetti del Natisone e del Collio
Subordinate Clauses in the Nadiško/Natisone and the Brda/Collio dialects

Januška Gostenčnik:
Govor kraja Banja Loka (SLA T283) (po gradivu za SLA)
La parlata del luogo di Banja Loka (SLA T283) (secondo il materiale per lo SLA)
The speech of the town of Banja Loka (SLA T283) (based on material for the SLA)