Series Historia Naturalis, 22, 2012, 2

Annales

Anali za istrske in mediteranske študije

Annali di Studi istriani e mediterranei

Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Series Historia Naturalis, 22, 2012, 2

Glavni urednik: Darko Darovec

Kraj izida: Koper

Leto izida: 2012

 

RECENTNE SPREMEMBE V SREDOZEMSKI IHTIOFAVNI
CAMBIAMENTI RECENTI NELLA ITTIOFAUNA MEDITERRANEA
RECENT CHANGES IN THE MEDITERRANEAN ICHTHYOFUNA

Branko Glamuzina, Marlena Ćukteraš, Jakov Dulčić:
Present changes and predictions for fishery and mariculture in the eastern Adriatic (Croatia) in the light of climate change
Trenutne spremembe in prognoze na področju ribištva in marikulture v vzhodnem Jadranu (Hrvaška) v luči podnebnih sprememb

Sihem Rafrafi Nouira, Moncef Boumaïza, Christian Reynaud, Christian Capapé:
Confirmed occurrence of cuckoo wrasse labrus mixtus (osteichthyes: labridae) in tunisian waters (central Mediterranean)
Potrjeno pojavljanje vrste Labrus mixtus (Osteichthyes: Labridae) v tunizijskih vodah (osrednje Sredozemlje)

EKOLOGIJA MORJA
ECOLOGIA DEL MARE
MARINE ECOLOGY

Lisa Faresi, Nicola Bettoso, Ida Floriana Aleffi:
Vertical distribution of soft bottom macrozoobenthos in the Gulf of Trieste (northern Adriatic Sea)
Vertikalna distribucija makrobentoških organizmov mhkega dna v Tržaškem zalivu (severno Jadransko morje)

Lovrenc Lipej, Borut Mavrič, Sašo Moškon:
New recordings of opisthobranch mollusks (Mollusca: Opisthobranchia) in the Slovenian portion of the Adriatic Sea
Novi podatki o polžih zaškrgarjih (Mollusca: Opisthobranchia) v slovenskem delu Jadranskega morja

FLORA
FLORA
FLORA

Josip Otopal, Mitja Kaligarič:
Botanical rarities from Slovenian Istria: the influence of the Mediterranean edge
Botanične redkosti iz slovenske Istre: vpliv sredozemskega roba

Amelio Pezzetta, Mirella Di Cecco, Daniele Di Santo:
Prodromo della flora di Palena (Regione Abruzzo, Parco Nazionale della Majella)
Register flore občine Palena (dežela Abruci, Narodni park Majella)

FAVNA
FAUNA
FAUNA

Toni Koren:
On the occurrence of Charaxes jasius (Lepidoptera: Nymphalidae) in Istria, Croatia
Pojavljanje dvorepega paše (Charaxes jasius) v Istri, Hrvaška

Dušan Devetak, Franc Janžekovič:
First record of Deleproctophylla australis (Fabricius, 1787) (Insecta: Neuroptera: Ascalaphidae) in Albania
Prva najdba vrste Deleproctophylla australis (Fabricius, 1787) (Insecta: Neuroptera: Ascalaphidae) v Albaniji

Andrej Sovinc:
Assessment of the use values of the Sečovlje Salina Nature Park (Slovenia)
Ovrednotenje uporabne vrednosti zavarovanega območja Sečoveljske soline

DELA NAŠIH ZAVODOV IN DRUŠTEV
ATTIVITÀ DEI NOSTRI ISTITUTI E DELLE NOSTRE SOCIETÀ
ACTIVITIES BZ OUR INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS

Vlado Malačič, Jadran Faganelli, Janez Forte:
Prof. dr. Jože Štirn, dobitnik NIB-ove nagrade za življenjsko delo

Neli Glavaš, Nives Kovač:
1st international scientific meeting in the Sečovlje Salina