Series Historia Naturalis, 23, 2013, 2

Annales

Anali za istrske in mediteranske študije

Annali di Studi istriani e mediterranei

Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Series Historia Naturalis, 23, 2013, 2

Glavni urednik: Darko Darovec

Kraj izida: Koper

Leto izida: 2013

 

RECENTNE SPREMEMBE V SREDOZEMSKI IHTIOFAVNI
CAMBIAMENTI RECENTI NELLA ITTIOFAUNA MEDITERRANEA
RECENT CHANGES IN THE MEDITERRANEAN ICHTHYOFAUNA

Lovrenc Lipej, Borut Mavrič, Dejan Paliska:
New northernmost record of the blunthead pufferfish, Sphoeroides pachygaster (Osteichthyes: Tetraodontidae) in the Mediterranean Sea
Novi najsevernejši zapis o pojavljanju ribe napihovalke, Sphoeroides pachygaster (Osteichthyes: Tetraodontidae) v Sredozemskem morju

Daniel Golani, Brenda Appelbaum-Golani, Panagiota Peristeraki:
Westward range extension of the Lessepsian migrant the shrimp scad Alepes djedaba (Forsskål, 1775) in the Mediterranean
Širjenje areala lesepske selivke Alepes djedaba (Forsskål, 1775) v zahodno Sredozemlje

Malek Ali, Adib Saad, Christian Reynaud, Christian Capapé:
First records of Randall’s threadfin bream Nemipterus randalli (Osteichthyes: Nemipteridae) off the Syrian coast (eastern Mediterranean)
Prvi podatki o vrsti Nemipterus randalli (Osteichthyes: Nemipteridae) ob sirski obali (vzhodno Sredozemlje)

SREDOZEMSKI MORSKI PSI
SQUALI DEL MEDITERRANEO
MEDITERRANEAN SHARKS

Hakan Kabasakal:
Rare but present: Status of basking shark, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) in eastern Mediterranean
Redek, toda prisoten: status morskega psa orjaka Cetorhinus maximus (Günnerus, 1765) v vzhodnem Sredozemlju

EKOLOGIJA MORJA
ECOLOGIA DEL MARE
MARINE ECOLOGY

Nicola Bettoso, Alessandro Acquavita, Alessandro D’Aietti, Giorgio Mattassi:
The Marano and Grado lagoon: A brief synopsis on the aquatic fauna and fisheries resources
Gradeška in Maranska laguna: kratek povzetek o vodni favni in ribolovnih virih

Marta Picciulin, Marta Bolgan, Antonio Codarin, Riccardo Fiorin, Silvia Colla, Stefano Malavasi:
Characterisation of the noise emitted by the passage of a passenger cruise liner in the Venice lagoon: Concern about possible effects on the local fish community
Opredelitev hrupa, ki ga povzroča prehod potniške križarke v Beneški laguni: zaskrbljenost zaradi možnih vplivov na lokalno ribjo združbo

FAVNA
FAUNA
FAUNA

Tina Klenovšek, Franc Janžekovič, Tone Novak, Miran Čas, Tomi Trilar, Tina Poštrak:
Notes on invertebrates preyed by shrews (Mammalia: Insectivora: Soricidae) in Slovenia
Zapiski o nevretenčarjih kot plenu rovk (Mammalia: Insectivora: Soricidae) v Sloveniji

Nataša Koprivnikar, Miran Gjerkeš, Toni Koren:
New records of Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Scarabaeidae) in Slovenia and the overview of its distribution and occurrence in the north-western Balkans
Nove najdbe vrste Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Sloveniji ter pregled njene razširjenosti in pojavljanja na severozahodnem Balkanu

DELA NAŠIH ZAVODOV IN DRUŠTEV
ATTIVITÀ DEI NOSTRI ISTITUTI E DELLE NOSTRE SOCIETÀ
ACTIVITIES BZ OUR INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS

Jadran Faganeli:
Prof. Dr. Bojan Ogorelec (1945–2013), slovenski morski geolog