O NAS

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, je bil ustanovljen leta 2006. Je neprofitna organizacija, katere glavna dejavnost je interdisciplinarno znanstvenoraziskovalno delo na področju humanistike ter izdajanje knjig in revij s področij filozofije, etike, zgodovine, sociologije, umetnostne zgodovine, literarne zgodovine, prava, ekonomije …

Gre predvsem za aktualne znanstvene in strokovne knjige v slovenskem in tujih jezikih. Raziskovalci v okviru Inštituta s svojimi članki, prevodi in znanstveno kritiko prispevajo k odpiranju prostora za ustvarjalne ideje in s tem ustvarjajo možnosti za kritični dialog o aktualnih vprašanjih družbe in znanosti. V ta namen organizira Inštitut tudi mednarodna znanstvena srečanja in konference s področja humanistike, ki jih odlikuje interdisciplinarni pristop.