Cenzurirano

24,00 

Zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes
Uredila: dr. Mateja Režek
Recenzenta: prof. dr. Peter Vodopivec, prof. dr. Igor Grdina
Izdal: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko
Leto izida: 2010
Kategorija:

Opis

Raziskovanje cenzure je pri nas razmeroma mlado, kar je v marsičem posledica »cenzuriranja cenzure« v obdobju socializma. Raziskovalni interes zanjo je v zadnjih dveh desetletjih sicer narasel, vendar so dosedanje zgodovinske raziskave cenzure pretežno parcialne in osredotočene na krajša časovna obdobja.
Razprave, zbrane v tej knjigi, odpravljajo nekatere temeljne primanjkljaje v vedenju o cenzuri v slovenski novejši zgodovini, odstirajo pa tudi mnoga vprašanja o vlogi in delovanju cenzure danes. Avtorice in avtorji razprav opazujejo cenzuro z različnih vidikov in jo obravnavajo kot večplasten družbeni fenomen, kot mehanizem nadzora in hkrati kot nadzor sam, pri čemer opozarjajo na najrazličnejše pojavne oblike cenzure, od najbolj grobe represije do prikritih cenzurnih praks in samocenzure. Razprave si sledijo po historičnem kronološkem redu – od marčne revolucije leta 1848 do sedanjosti, osredotočajo se torej na zgodovino cenzure v preteklih dveh stoletjih, avtorici in avtorja zadnjih treh razpravah pa obravnavajo tudi njeno družbeno vlogo danes, s čimer smiselno zaokrožujejo predhodna historična besedila in odpirajo nove prostore razmisleka. Knjiga tako prinaša pomemben korpus razprav, ki temeljijo na svežih raziskavah, sodobnih metodoloških prijemih in izvirnih razmislekih o cenzuri, hkrati pa odpirajo prostor novim raziskavam.