Davki nam pijejo kri

20,00 

Gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku  v luči beneške davčne politike

Avtor: Darko Darovec

Kategorija:

Opis

Delo obravnava istrsko gospodarstvo od 16. do 18. stoletja v primerjavi z bližnjimi pokrajinami, to so celotna tedanja beneška Istra, avstrijsko zaledje, Furlanija, Benetke in Trst. Izhodišče raziskave temelji na obravnavi beneškega davčnega sistema, kot se je izvajal v severozahodni Istri. Razprava s pomočjo interpretacije in reinterpretacije zgodovinske literature in virov poskuša zlasti na podlagi še neobravnavanega arhivskega gradiva centralnih beneških gospodarskih in političnih uradov in struktur ter arhivskega gradiva koprskega in piranskega komuna prikazati temeljne gospodarske panoge in njihov razvoj v severni Istri. Le-te so vinogradništvo, solarstvo, oljkarstvo, ribolov, in finančne ustanove s posebnim poudarkom na javni zastavljalnici, hranilnici in posojilnici v Kopru in Piranu Monte di Pieta, ki za razliko od drugih sorodnih ustanov v italijanskem prostoru ni odigral vloge spodbujevalca prvobitne akumulacije kapitala kot pogoja za oblikovanje kapitalističnih odnosov.