Fragmenti o novinarskem pisanju

18,00 

Avtor: Bernard Nežmah

Znanstvena monografija

Humanistična zbirka INR

Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik
Jezikovni pregled: Eva Horvat
Oblikovanje naslovnice: Evita Lukež
Recenziji: ddr. Igor Grdina, dr. Matevž Tomšič
Prelom: Žiga Stopar
Leto izida: 2019

 

Opis

Bernard Nežmah

Fragmenti o novinarskem pisanju

Knjiga dr. Bernarda Nežmaha predstavlja zbirko člankov in referatov na
konferencah in simpozijih, ki jih druži premišljevanje o novinarstvu,
njegovi zgodovini, žanrih in posledicah umanjkanja humanistike v
množičnih medijih.

»Knjiga se mi zdi posebej pomembna zaradi avtorjeve sposobnosti, da na
poglobljen način, se pravi brez poenostavljanj in shematizacij,
predstavi tako dileme kakor mogoče omejitve svobodnemu poročanju in
izražanju mnenj. Kot tako ima delo ne samo znanstveno težo, temveč tudi
širši potencial uzaveščanja bistvenih problemov medijskega poročanja in
sprejemanja. Obravnava problematike, ki se ves čas odvija v
humanističnem horizontu, je jasna in zato vabi k dialogu. Ugotavljam, da
delo dr. Nežmaha pripada dialoški strukturi.«

Ddr. Igor Grdina

»Poglobljenost in pronicljivost omenjenih študij dokazuje, da je avtor
odličen poznavalec zgodovine in aktualne prakse novinarskega poročanja.
V svojih analizah prepričljivo dokazuje, da brez humanistične širine in
kompleksnega pristopa k razumevanju posameznika in družbe, predvsem pa
težnje po odkrivanju resnice, novinar preprosto ne more opravljati
svojega poklicnega poslanstva, ki je v tem, da državljanom omogoča
celovito poznavanje in razumevanje družbenega dogajanja.«

Dr. Matevž Tomšič

VEČ…

September 2020: Slovenski čas, Aleš Maver, Sokratsko zdravilo proti samoumevnosti, o knjigi Fragmenti o novinarskem pisanju Bernarda Nežmaha

September 2020: Bukla, Samo Rugelj, Bernard Nežmah, Fragmenti o novinarskem pisanju

8. 6. 2020: Reporter, Periskop, Igor Kršinar, Nežmahova zgodovina poročanja

16. 6. 2020: Radio Ognjišče, Mateja Subotičanec, družba, odnosi, politika, od slike do besede, dr. Bernard Nežmah: Fragmenti o novinarskem pisanju