Horizonti kontemporalnosti

20,00 

216 str.
Dean Komel
Znanstvena monografija
Humanistična zbirka INR
Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik
Jezikovni pregled: Nina Grafenauer Hafner
Recenziji: Žarko Paić, Marjan Šimenc
Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar
Leto izida: 2021

Opis

Dean Komel se v Horizontih kontemporalnosti tematsko osredotoča na razumevanje smisla, ki ga je obravnaval že v Obeležjih smisla (2016) in Totalitariumu (2019), v novi knjigi pa ga zasnuje na način misliti v paralelah. Taka zastavitev mu omogoča razvitje hermenevtične topike, ki presega okvire filozofske logike v paraleli misli in besede. Druga določilna topika, ki zadeva spletanje horizontov izkustva, je paralela bivanja v času in prostoru.

Osrednje vprašanje, ki ob tem nastopi, Kaj je z našo sodobnostjo? je podano v okviru razgrnitve kontemporalnosti razumevanjskega konteksta kot možne osnove oblikovanja humanistične vednosti.

Humanistična vednost ni nikoli vrednostno nevtralna, kolikor je pozorna do tega, kakšen smisel ima za nas neko spoznanje, delovanje ali stvaritev, nadalje pa jo opredeljuje posredovanje smisla v jeziku. Avtor posebej razgrne tako vrednostni kot komunikativni vidik razumevanja smisla, najprej v okviru humanistične, nato pa tudi širše družbene diskusije. Glede slednje velja, da čim bolj informacijsko sili v osredje z aktualnosti, tem bolj se ji odmika sama forma sodobnosti.

S tem se nikakor noče spodbijati pomena družbene kritike, ki se je od razsvetljenstva naprej zastavljala prav iz odnosa do aktualnega, je pa vprašanje, na katerih tleh in iz katerega obzorja postavlja lastne kriterije. In še: kaj sploh izpolnjuje okrožje lastnega, če napotitev nanj ne seže dlje od izpraznjenega smisla in nihilizma? Je temu moč zoperstaviti humanizem drugega smisla? Poskus odgovora je v zaključnih poglavjih knjige posredovan v paralelah lastne kontemplacije.

21. 5. 2021, Mladina, Bernard Nežmah, Daen Komel: Horizonti kontemporalnosti