Izgubljeni spomini Vipave

36,00 

671 str.
Mira Miladinović Zalaznik
Znanstvena monografija
Humanistična zbirka INR
Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik
Spremna študija: Drago Sedmak
Prevod verzov: Igor Grdina
Prevod proze: Mira Miladinović Zalaznik
Transkripcija rokopisa in pisane gotice: Mira Miladinović Zalaznik
Jezikovni pregled: Eva Horvat
Recenziji: Aleš Maver, Renato Podberšič
Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar
Leto izida: 2021

Opis

Delo Izgubljeni spomin Vipave. Generalmajor Johann von Maasburg in njegovi je posvečeno reševanju izgubljenega spomina na visokega častnika avstro-ogrske vojske in slikarja, ki je bil pol stoletja vezan na Vipavo. Družina njegove soproge Rose Tribuzzi je tu izpričana že od srede 18. stoletja. V Vipavi sta zakonca vzgajala sinova, jima privzgojila ljubezen do slovenskih krajev in ljudi ter ju iz Vipave videla oditi v véliko vojno. Od upokojitve 1909 pa do smrti 1923 je bila Vipava središče Maasburgovega življenja. O tem je zapustil dnevnik, ki ga je pisal tudi med vojno. Ob njenem koncu je doživel razpad Habsburške monarhije, ustanovitev kraljevine SHS in priključitev Vipave Italiji. Možnost priključitve slovenskih krajev Italiji, ki je pretila po vstopu Italije v vojno na strani antante, je odklanjal in obsojal od l. 1916. Vdova Rosa in sin Willi, ki je I. svetovno vojno preživel kot aktiven častnik, medtem ko je mlajši sin, prav tako častnik, padel, sta dočakala konec naslednje svetovne vojne v Vipavi. Tu sta bila priča dogodkom in ukrepom, ki so sledili izbruhu svobode.

5. 6. 2021: Večer, Darka Zvonar Predan, Mira Miladinović Zalaznik: Izgubljeni spomin Vipave: generalmajor Johann von Maasburg in njegovi