Kemometrija in obdelava eksperimentalnih podatkov

Avtor: Jure Zupan

Strokovna recenzija: prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina, prof. dr. Marjan Veber
Izdal: Kemijski inštitut, Ljubljana, in Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko
Leto izida: 2009
Kategorija:

Opis

Knjiga obsega vsa glavna področja obdelave eksperimentalnih podatkov in predstavlja nepogrešljivo pomoč pri znanstvenem, raziskovalnem, razvojnem ali kontrolnem delu. Obsega 180 slik in pri vsaki razlagi vsebuje tudi opise primerov praktičnega reševanja realnih problemov, ki so bili preizkušeni v praksi domačega gospodarstva. Na pregleden in izčrpen način ponuja ustrezne nasvete, razlage in primere za obdelavo najrazličnejših eksperimentalnih podatkov. V njej so predstavljeni: vsi osnovni statistični testi in delo z merilno negotovostjo, analiza variance (ANOVA), eno- in večfaktorska linearna regresija (LR in MLR), najrazličnejši eksperimentalni načrti, metoda glavnih osi (PCA), različni optimizacijski postopki (Simplex, GA, SA), delo z različnimi vrstami nevronskih mrež (EBP, CP, Kohonen, RBF), modeliranje napovedi lastnosti izdelkov itn. Monografija je namenjena raziskovalcem, profesorjem, študentom, zaposlenim v razvoju, tehnikom v laboratorijih … ne samo v kemiji, ampak tudi vsem, ki se ukvarjajo z obdelavami kompleksnih podatkov v tehniki, družboslovju, ekonomiji, medicini.