Misliti narod v dolgih šestdesetih

33,00 

404 str.
Tomaž Ivešić
Znanstvena monografija
Humanistična zbirka INR
Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik
Jezikovni pregled: Eva Horvat
Recenziji: Renato Podberšič, Simon Malmenvall
Oblikovanje in prelom: Žiga Stopar
Leto izida: 2020

Opis

Monografija Misliti narod v dolgih šestdesetih: slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti (uredil in spremno študijo napisal dr. Tomaž Ivešić) predstavlja dragocen prispevek k razumevanju nacionalnega vprašanja v Jugoslaviji in začetku slovenskega nacionalnega preporoda pod socializmom.

V spremni študiji dr. Ivešić analizira večino zbranih objav slovenskih intelektualcev na temo kaj narod sploh je in kako ga razumeti v dolgih šestdesetih, ko slovenski intelektualci po opustitvi ideje o jugoslovanski socialistični naciji prično pisati več o slovenskem jeziku, kulturi ter zgodovini.

Pri študiji je avtor vključil misli slovenskih intelektualcev iz matice, zamejstva in emigracije, kakor tudi raznolik nabor piscev v svetovnonazorskem smislu. S tem je opozoril na pluralnost razumevanja samega koncepta naroda v obravnavanem obdobju. Spremni študiji sledijo viri v obliki dragocenih spominov dr. Ernesta Petriča, ki je v obravnavanem desetletju doživel bliskovit vzpon v karieri, ko je kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja prešel v Izvršni svet pod vodstvom Staneta Kavčiča. Dokumenti iz arhivov prinašajo faksimile objav letaka Franca Jeze Poslanica slovenskemu narodu za novo leto 1962, pismo Lojzeta Udeta st. glede debate Ćosić-Pirjevec ter daljše razprave Rudolfa Mencina na temo kaj je narod. Glavnino prispevkov na 286. straneh tvorijo faksimile najpomembnejših objav na temo naroda po izboru urednika monografije, ki vključujejo slovenskemu bralcu bolj in manj znana imena (Boris Pahor, Primož Kozak, Ernest Petrič, Aleš Lokar, Marijan Kramberger itd.).