Most čez Zaliv

19,90 

182 str.
Uredila: Alenka Puhar
Humanistična zbirka INR
Urednika: Dean Komel, Tomaž Zalaznik
Jezikovni pregled: Eva Horvat
Oblikovanje naslovnice: Žiga Stopar
Leto izida: 2022

Opis

Simpozij »Most čez Zaliv« je oktobra 2021 osvetlil dve pomembni reviji za kulturna in družbena vprašanja, ki sta izhajali v Trstu od 1964 do 1992. Sodelovali so veterani revije Most Vladimir Vremec, Drago Štoka in Lev Detela ter Loredana Umek, Feliks Bister, Lojze Peterle, Miha Glavan, Andrej Lokar, Tomaž Ivešić, Ivo Jevnikar, Marjan Frankovič in Alenka Puhar.

Odnos med Zalivom in Mostom je bil napet, osnovna ambicija pa enotna: Kritično osvetljevati kulturno in družbeno dogajanje tako na Tržaškem kot v Sloveniji/Jugoslaviji. Odpirati možnosti za intelektualno uveljavljenje razseljenim Slovencem. Razkrinkavati tako imenovane tabu teme, ki jih je v matični domovini vzpostavil režim enoumja. Zaradi tega je bila v Zalivu in v Mostu objavljena dolga plejada besedil, ki povedo o slovenskem družbenem življenju bistveno več kot zadržane besede v Sloveniji natiskanih publikacij. Leta 1965 je Dane Zajc slabokrvnim ljubljanskim revijam postavil vprašanje, »če se zavedajo krivice, ki jo z vsako svojo novo številko narede svojemu času«. Najbolj znamenit in vnebovpijoč primer, kako so na oni strani meje krpali nesvobodo v domovini, je pač pogovor z Edvardom Kocbekom, ki sta ga za Zaliv opravila Boris Pahor in Alojz Rebula; podatkov o strašnih povojnih pobojih odtlej ni bilo več mogoče popolnoma zanikati.