O vzponu komunizma na Slovenskem

 

ZBORNIK

Avtorji zbornika: dr. Aleksander Bajt, dr. Stane Granda, dr. Tamara Griesser – Pečar, dr. Rudi Kocjančič, dr. Boris Mlakar, Janko Prunk, dr. Lovro Šturm, dr. Jerca Vodušek Starič.

Uvodna beseda: Stane Granda
Uredil: Lovro Šturm
Izdajatelj: Inštitut Karantanija
Založnik: Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko
Leto izida: 2015
Kategorije: , ,

Opis

Zbornika  O vzponu komunizma na Slovenskem ne gre razumeti ne kot prvega in še manj kot željo po zadnji besedi o tem vprašanju. Je izraz nestrinjanja oziroma nezadovoljstva z zelo razširjeno mislijo, da čas odpravlja razkrivanje resnice o komunizmu na Slovenskem. (Dejstvo, da smo leta 1957 napisano delo Milovana Đilasa Novi razred: Analiza komunističnega sistema dobili v slovenskem jeziku šele po 57 letih v letu 2014, veliko pove o stanju duha na Slovenskem.) Pobudnik zbornika, prof. dr. Lovro Šturm, zato vidi v njem predvsem spodbudo za novo, poglobljeno, na podlagi novih raziskav in pogledov sproženo strokovno razpravo, ki je v zadnjem času – v odsotnosti dialoga – bolj ali manj zastala. Poleg raziskovanj zgodovinarjev se pogreša glas filozofov, sociologov, politologov, predvsem pa pravnikov, da preko svoje stroke pojasnijo in osvetlijo obravnavano problematiko, ki ostaja brez njihovega prispevka necelovita. Po drugi strani pa vprašanje odnosa do totalitarizmov ni prvenstveno ne filozofsko, ne zgodovinsko, ne pravno, ampak mora biti občečloveško in kot tako tudi izraz problema človeškega dostojanstva.

Uvodno, najdaljšo razpravo je prispeval ustavni pravnik Rudi Kocjančič. Avtor, ki nosi v sebi dediščino krščanskega socializma, nam podaja tako kratek pregled razvoja partije in označi vlogo nekaterih njenih sopotnikov med drugo svetovno vojno. Med posamezniki ga še posebno priteguje fenomen Kocbek. Nekakšno nadaljevanje, čeprav z druge ideološke plati in vidika, je članek Aleksandra Bajta Od kod protiimperializem in osvobodilnost OF, zgodovinarji Janko Prunk, Boris Mlakar, Tamara Griesser – Pečar in Jerca Vodušek – Starič pa pišejo o komunističnem gibanju na Slovenskem od njegovih začetkov do slovenske osamosvojitve. Dokaj zajeten del prispevkov pripada Lovru Šturmu kot pravniku in še posebno sodniku Ustavnega sodišča v obdobju, ko je bilo na pravni ravni verjetno največ narejenega za demontažo komunističnega totalitarizma na Slovenskem.

Glede na krizo, v kateri se nahaja Slovenija in je vse bolj moralna in politična kot pa gospodarska, bi morala knjiga, ki je pred nami,  postati del obveznega branja vseh, ki jim je kaj do slovenske države.