Obeležja smisla

19,00 

Uredil: Dean Komel

Izdajatelj: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko
Založnik: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko
Leto izida: 2016

Opis

Dean Komel se v svojem knjižnem delu obravnava artikulacijo smisla, ki nastopa in je hkrati zastopana na različnih izraznih ravneh, kot prvo pa zadeva enkratnost človeškega bivanja.

Problem človeškega bivanja in bivanja sploh nas danes zadeva na poseben način, saj ob neznanski produkcijo znanja postaja vse bolj neznan smisel človeškosti same.

Avtor skuša opredeliti raziskovalno, kulturno in izobraževalno polje humanistične vednosti, njen zgodovinski horizont in sodobne perspektive. Ob tem opozori na nujnost humanistične samokritike.

Šele taka kritična vasepoglobitev namreč lahko ustrezno zajame vprašanje, kaj se danes dogaja z dostojanstvom človeka, saj smo širom sveta soočeni z brezštevilnimi primeri kratenja že osnovnega dostojanstva ljudi, tj. dostojnosti življenja.