Osamosvojitev: prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti

35,00 

Kategorija:

Opis

Ob tridesetletnici slovenske države so se na Novi univerzi odločili, da elektronsko verzijo Enciklopedije slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti nadgradijo še s knjižno obliko. Prispevki za enciklopedijo osamosvojitve poleg zgoščenih enciklopedičnih sporočil vsebujejo tudi daljša analitična besedila posameznih avtorjev. Tako so odličen znanstveni, učni, študijski ali raziskovalni vir za vse zgodovinarje, pravnike, zakonodajalce, publiciste, diplomate in druge, ki se želijo seznaniti z ustvarjanjem samostojne slovenske države v narodnem in mednarodnem kontekstu. Prispevki za enciklopedijo osamosvojitve poleg samega dogajanja osamosvojitve opisujejo in opredeljujejo predvsem pojave oz. pojme, kot so narodno-osvobodilne pobude in prizadevanja v zgodovini, osvoboditev, samostojnost, razpad Jugoslavije in postavitev samostojne slovenske države. Razlage teh pojmov seveda niso mogoče brez upoštevanja zgodovinskih procesov, ki spodbujajo in omogočajo nastanek novih držav. Nove države so nastajale v kontekstu kupčij in merjenja moči med verskimi, ideološkimi, vojaškimi, rodovnimi in narodnimi oblastmi. Največkrat so nastajale zaradi pešanja politične, vojaške, gospodarske ali kulturne moči (kolonialnih) imperijev in drugih mednarodnih povezav (Avstro-Ogrska, Britansko cesarstvo, Francija, Otomansko cesarstvo, Rusija, Sovjetska zveza …), nastajanje pa so praviloma spremljale vojne, krize, mednarodni kongresi in konference, mednarodne pogodbe, resolucije OZN, novi miselni tokovi itn.