Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860-1918

24,90 

Avtor: Alenka Divjak

Izdal: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko
Leto izida: 2017
Kategoriji: ,

Opis

O knjigi

Borba slovenskega pedagoškega tiska za slovenski jezik v šolah na Slovenskem, ki je od nekdaj živo zaposlovala narodno zavedne učitelje, je še premalo raziskano poglavje v zgodovini slovenskega šolstva. Velika zasluga osrednjih pedagoških glasil, Učiteljskega tovariša, Popotnika in Slovenskega učitelja, je bila, da so v letih 1860–1918 prepoznala in izpostavila podrejeni položaj slovenskega jezika v šolah na Slovenskem kot prvovrstno nacionalno in politično vprašanje, do katerega se je moral jasno opredeliti vsak politični in družbeni dejavnik tistega časa, ki je hotel igrati omembe vredno vlogo v slovenskem prostoru.

O avtorici

Avtorica je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru iz slovenskega in angleškega jezika, magistrirala iz staroangleške književnosti na Univerzi v Leedsu, v Veliki Britaniji, in tam tudi doktorirala iz staronordijske književnosti. Njeno zanimanje velja srednjeveškim romancam in hagiografiji, istočasno pa si kot profesorica angleškega jezika na Centru biotehnike in turizma Grm v Novem mestu zastavlja praktična vprašanja o odnosu med materinščino in tujim jezikom v slovenski šoli in odgovore na ta vprašanja išče tudi v zgodovini slovenskega šolstva, kot dokazuje ta knjiga.