Slovenski zgodovinski atlas

89,00 

Avtorji: dr. France M. Dolinar, dr. Aleš Gabrič, dr. Boris Golec, dr. Miha Kosi, mag. Tomaž Nabergoj, mag. Mateja Rihtaršič

Uredila: Drago Bajt in Marko Vidic
Izdal: Založba Nova revija, Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko, Inštitut Karantanija
Leto izida: 2011

RAZPRODANO

Kategoriji: ,

Opis

Slovenski zgodovinski atlas je pionirsko delo slovenskega zgodovinopisja in historične kartografije. Obsega več kot 150 kart, ki zajemajo našo politično, cerkveno, gospodarsko in kulturno zgodovino. Dodano slikovno gradivo (skice, risbe, preglednice, tabele) poleg zemljevidov še nazorneje osvetli zgodovino Slovenije. Vsako obdobje spremlja splošen uvod, zato atlas ni zgolj nepogrešljiv vir podatkov pri učenju, temveč tudi pomembno dodatno gradivo pri strokovnem zgodovinskem delu. Slovenski zgodovinski atlas je poleg tega tudi »družinski kartografski album vseh Slovencev«, v katerem so zarisane korenine celotnega slovenskega naroda.