Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji 1.1

15,00 

Avtorji: Stane Granda, Dean Komel, Jože Wakounig, Manca Erzetič, Gašper Blažič, Matevž Tomšič, Ivan J. Štuhec, Marko Noč, Jože Konda, Tomaž Zalaznik, Aleš Maver, Frane Adam, Igor Kovač, Andrej Fink, Darka Podmenik, Jure Zupan, Jože Vižintin

Programski odbor: Miha Brejc, Stane Granda, Dean Komel, Tomaž Zalaznik, Jure Zupan
Uredniki: Frane Adam, Dean Komel, Tomaž Zalaznik
Lektura: Nina Grafenauer Hafner, Eva Horvat
Izdal: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko
Leto izida: 2018