Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji

19,00 

Avtorji: Frane Adam, Andrej Božič, Mihael Brejc, Anže Burger, Manca Erzetič, Andrej Fink, Stane Granda, Igor Grdina, Dean Komel, Jože Konda, Igor Kovač, Jernej Letnar Černič, Aleš Maver, Andrej Možina, Robert Petkovšek, Darka Podmenik, Janko Rožič, Brane Senegačnik, Ivan J. Štuhec, Matevž Tomšič, Jože Vižintin, Jože Wakounig, Tomaž Zalaznik, Jan Zobec, Jure Zupan
Programski odbor: Mihael Brejc, Stane Granda, Dean Komel, Tomaž Zalaznik, Jure Zupan
Uredila: Dean Komel, Tomaž Zalaznik
Lektorirala: Nina Grafenauer Hafner
Izdal: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko
Leto izida: 2017

Opis

Poglavitni namen tematskih razprav in posvetov, ki jih že vrsto let prireja Inštitut Nove revije, pogosto tudi v sodelovanju z zainteresiranimi inštitucijami doma in v tujini, je, da se uveljavi vodilo spoprijema namesto spopadanja, ki se ga ne uspemo otresti iz preteklosti, kar onemogoča produktivno družbeno argumentacijo.

Stalno prisotno merjenje moči nas sicer kratkoročno krepi, dolgoročno pa šibi in celo onemogoča, saj mu manjka krepost mere, tisto,za kar se je vredno in se velja zavzemati. Ne gre zgolj za mero in merila,pač pa tudi za smer in namero.

Izobraževalni, kulturni, znanstveni, tehnološki, okoljski, medijski, religijski, gospodarski, finančni, politični in drugi sistemski vidiki upravljanja družbe izgubijo svojo tehtnost, kolikor ti ne izkazujejo odgovornosti do bivanja državljanov in državljank ter humanega dostojanstva. Zato je na vseh omenjenih družbenih področjih in v celoti potreben spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji.

Prišli smo že tako daleč, da se namerno odrekamo zavedanju potrebe po takem spoprijemu in celo lastni jezikovni utemeljenosti, na podlagi katere jo lahko izpovemo in spravimo v svet.

Prihodnost nas čaka edino in samo v tisti meri, v kateri ji gremo naproti. Smo torej zmožni spoprijema z njo, ne da se kar naprej spopadamo, kdo se bo s pomočjo dobljenih razmerij dlje prerinil v obstoječih razmerah moči.