Svoboda v precepu med interesi in ideologijami

14,90 

Avtor: Svetozar (Steve) Pejovich, Ralph Raico, Martin Rhonheimer, Ljubo Sirc

Prevedel: Niki Neubauer
Uvodna misel: Tomaž Zalaznik
Izdajatelj: Inštitut Karantanija, Ljubljana, v sodelovanju s Fakulteto za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu
Založnik: Inštitut Nove revije, za­vod za humanistiko
Leto izida: 2018
Kategoriji: ,

Opis

Skupna tema štirih razprav uglednih avtorjev, ki so nastajale v obdobju od 1995 do 2014, je odnos do svobode in njenega položaja v družbi. V slovenskem prostoru je imel, od konca 18. stoletja, naš odnos do svobode skozi zgodovinska obdobja raz­lično kulturno, identitetno in politično izkušnjo. O svobodi v tem obdobju revolucije ni nikoli potekala odprta širša strokovna ali politična razprava. To je bila tabu tema, do katere je imela distanco tudi akademska strokovna javnost. Šele z vzpostavitvijo Republike Slovenije se je začel počasi, tako na strokovnem kot tudi političnem pod­ročju, odpirati prostor drugačnim pogledom na svobodo in delovanje družbe.

Ljubo Sirc, slovenski in britanski ekonomist, zaradi zagovarjanja obnovitve več­strankarstva obsojen na smrt v Nagodetovem procesu. V zaporu preživel 7 let in pol, nato odšel v tujino, kot predavatelj deloval v Bangladešu in Glasgowu, leta 1983 usta­novil v Londonu inštitut za preučevanje komunističnih gospodarstev. V Slovenijo se je vrnil šele leta 1989.

Svetozar (Steve) Pejovich je zaslužni profesor na Univerzi Texas A&M in višji raziskovalec Centra za ekonomske raziskave v Torinu. Kot predavatelj deluje na raz­ličnih ameriških univerzah, bil je sourednik pomembnih revij s področja ekonomije in še vedno sodeluje z vidnimi mednarodnimi inštitucijami na področju ekonomije.

Ralph Raico je bil sourednik The New Individualist Review, katerega uredniški svet so sestavljali tudi Milton Friedman, Friedrich Hayek in kasneje George Stiegler, zaslužni profesor evropske zgodovine na Državni univerzi v Buffalu in častni član Inštituta Misses, pa tudi strokovnjak za zgodovino svobode, liberalno tradicijo v Evropi in povezavo med vojno in vzponom države.

Martin Rhonheimer je doktoriral iz filozofije na züriški univerzi, danes je pro­fesor etike in politične filozofije na Papeški univerzi Svetega Križa v Rimu. Je član Evropske akademije znanosti in umetnosti, dopisni član Papeške akademije, na Du­naju je leta 2014 soustanovil Avstrijski inštitut za ekonomijo in socialno filozofijo.