Ustanovitev Slovenije

14,90 

z avtorskim prispevkom Dimitrija Rupla in uvodnim nagovorom Aleša Mavra

Avtor: Peter Jambrek

Izdala in založila: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, in Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko
Leto izida: 2017

Opis

Iz ocene znanstvene monografije zasl. prof. dr. Albina Igličarja: »Študija prof. dr. Petra Jambreka z naslovom Ustanovitev Slovenije je izvirno znanstveno delo, ki je ključnega pomena za javno zavest in samozavest slovenskega naroda in njegove države. Naslovna monografija poglobljeno, argumentirano, doživeto in analitično prikazuje zavestne procese državne emancipacije Slovencev ter spremljajoče nezavedne in nereflektirane silnice, ki so botrovale našemu političnemu dozorevanju. S tega vidika je Ustanovitev Slovenije  nepogrešljiva za objektivno prikazovanje in ocenjevanje  družbenih, političnih, pravnih in splošno-kulturnih vidikov vloge in položaja slovenske nacije v svetu.  Obravnavana monografija  bo dobila mesto med kanoničnimi deli slovenske duhovne ustvarjalnosti.«

Iz ocene znanstvene monografije prof. dr. Darka Darovca: »Posebna vrednost tega dela je, da je bil avtor eden od poglavitnih nosilcev procesa osamosvajanja, zato je v tem delu zajetih tudi mnogo podrobnosti, pričevanj in dokumentov, ki so bistveno pripomogli k uspehu tega procesa in so bili doslej neznani širši in ožji strokovni in laični javnosti, pri tem pa je upošteval tudi vso poglavitno referenčno literaturo.«