Vprašanje moralne teologije

14,90 

Avtor: Evgenij Vasiljevič Spektorski

Prevedla: Mateja Jančar
Urednik in avtor predgovora: Blaž Ivanc
Spremna beseda: Anton Stres
Izdajatelj: Inštitut Karantanija, Ljubljana, v sodelovanju s Fakulteto za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu
Založnik: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko
Leto izida: 2018
Kategorije: , ,

Opis

Evgen Vasiljevič Spektorski (1875–1951) je bil pomemben ruski znanstvenik, redni univerzitetni profesor prava, sociologije, pravne filozofije in pravne zgo­dovine. V letih od 1930 do 1945 je predaval tudi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

V knjigi Vprašanja moralne teologije avtor opredeli pojem moralne teologije. Nato opiše tri različne metode preučevanja zakonov moralnega življenja človeš­tva: metafizična, zgodovinska in pozitivistična metoda. Na kratko označi tudi mo­ralno teologijo glede na druge vede, kot so: dogmatika, antropologija, psihologija, sociologija. Zanima ga zgodovina moralne teologije. Ustavi se pri temeljnih poj­mih antropologije, kot so npr. posameznik, narava, telo, duša, življenje, umiranje, dejanje volje … Iz teh pojmov izpelje kompleksnejša vprašanja, kot so: odločitev za delovanje, vprašanje vrednot …

»V pričujočem besedilu pa gre Spektorski še naprej, ko poudarja globljo, mis­tično solidarnost vseh ljudi med seboj /…/. Tako se tudi v tem spisu Spektorski razkriva kot temeljit mislec, ki je petnajst let žlahtnil tudi slovensko filozofsko in pravniško misel in zasluži, da ohranjamo spomin nanj.« (iz spremne besede; Anton Stres)