Inovativna jedra v regionalnem razvoju

28,00 

Kategoriji: ,

Opis

Monografija je zasnovana na presečišču regionalnih študij, teorij razvoja ter interakcije med človeškim in socialnim kapitalom. Poglavitni poudarek je na dinamiki lokalnih in regionalnih razvojnih (inovativnih) jeder in njihove vpetosti v širši sociokulturni kontekst. Ta kontekst zajema organizacije, ki sestavljajo t.i. trojno spiralo (Triple Helix), to je univerza (inštituti), podjetja in “policy-makers”, pa tudi neformalne odnose med akterji v teh organizacijah. Še zlasti pomembno vlogo igrajo posredniške ali intermediarne strukture ter podporne institucije. Poseben pomen imajo tudi civilnodružbene organizacije, ki so prav tako pomemben člen v oblikovanju lokalnih in regionalnih razvojnih strategij.